zoeken
ZOEK
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
disclaimer & copyrights
ga een pagina terugvergroot de tekstverklein de tekstdruk deze pagina af
Categorie: Maag- en darmstelsel
Morbide adipositas (maagband / lap-band)

Klik op "Operatie in beeld" voor afbeeldingen met betrekking tot deze operatie

Morbide obesitas en de maagband behandeling (SAGB-maagband / lap-band).

Deze voorlichtingsinformatie gaat over de behandeling van morbide obesitas (extreme zwaarlijvigheid of overgewicht) door middel van de zogenaamde maagband (lap-band). Overgewicht betekent letterlijk een te hoog lichaamsgewicht voor de lengte en (bij kinderen) leeftijd waarbij alle lichaamsweefsels betrokken zijn. Van obesitas (of adipositas) is sprake wanneer een overmaat aan vetweefsel aanwezig is. Een classificatie van overgewicht is te maken door gebruik te maken van de Body Mass Index (BMI). Dit betreft een internationale maat die wordt berekend door het lichaamsgewicht in kilogrammen te delen door het kwadraat van de lengte in meters. Van overgewicht is sprake wanneer de BMI groter dan 25 bedraagt, adipositas/obesitas bij een BMI > 30 en morbide adipositas bij een BMI > 40. De term morbide adipositas wordt met opzet gekozen omdat deze ernstige mate van overgewicht de levensverwachting verkort. Dit wordt mede verklaard doordat morbide adipositas vaak aanleiding geeft tot:  • suikerziekte (Diabetes Mellitus)

  • hoge bloeddruk

  • hartvaatziekten (hersenbloeding en/of hartinfarct)

  • gewrichtsslijtage (artrose)

  • bepaalde vormen van kanker

  • slaaptekort (zogenaamde slaap-apnoe syndroom)

  • depressies

Door genoeg af te vallen zal de kwaliteit van leven verbeteren, het risico op bovengenoemde aandoeningen verkleinen en daardoor de levensverwachting verlengd worden.

De behandeling

Als behandeling van overgewicht zijn een aantal niet-operatieve en operatieve methoden te noemen. De zogenaamde niet-operatieve methoden zoals dieet, lichaamsbeweging (en inspanning), medicijnen en gedragstherapie hebben lang niet altijd het gewenste resultaat. Met name een langdurige consequente afname in het lichaamsgewicht is vaak niet haalbaar. Veel mensen die een dieet hebben geprobeerd komen na staken van dat dieet snel mťťr aan dan ze tevoren zijn afgevallen.

Tot op heden is de operatieve (chirurgische) methode de enige behandeling die op lange termijn effectief blijkt te zijn. Uiteraard wordt een dergelijke operatie als een zogenaamde symptomatische behandeling gezien (om het symptoom extreem overgewicht te bestrijden) en dient als effectief middel om u als patiŽnt te helpen bij het afvallen.


Wie komt voor operatie in aanmerking?

Over het algemeen wordt de volgende combinatie van criteria gebruikt om te bepalen of u in aanmerking komt voor een operatie:  • BMI > 40

  • morbide obesitas > 5 jaar

  • meerdere afvalpogingen zijn ondernomen (zonder succes)

Verder zijn de aanwezigheid van door de obesitas veroorzaakte ziekten zoals suikerziekte en hart- en vaatziekten factoren waardoor vaak eerder tot operatie wordt overgegaan. Om voor een operatie in aanmerking te komen dient uw leeftijd boven de 18 en niet ouder dan 60 jaar te zijn.Welke operatie?

Er bestaan verschillende soorten operaties die de gewenste gewichtsvermindering tot stand kunnen brengen. Grofweg worden die verdeeld in restrictieve en malabsorbatieve ingrepen. De maagbandoperatie is een restrictieve operatie. Dat betekent dat de patiŽnt afvalt doordat er minder voedsel genuttigd kan worden. Bij een malabsorbatieve operatie wordt de maag verkleind en de dunne darm omgeleid. Hierdoor wordt minder voedsel in het lichaam opgenomen. Bij een maagbandoperatie blijft de anatomie ongewijzigd. Daardoor is deze ingreep de minst invasieve (belastende) gewichtsverminderende operatie. Ook is een maagband operatie weer ongedaan te maken of te vervangen door een malabsorbatieve operatie.


De maagband

De maagband bestaat uit een verstelbare ballon, een slangetje en een vulmembraan. De gebruikte materialen in deze prothese zijn doorgaans silicone en titanium. Om de gewenste, geleidelijke gewichtsvermindering tot stand te brengen wordt de ballon naar verloop van tijd gevuld met een steriele oplossing. Dit gebeurt door de onderhuids aangebrachte vulmembraan aan te prikken en de steriele vloeistof in te spuiten. Door het opspuiten van de ballon wordt de opening van de maag, die voedsel tot het verteringsstelsel toelaat, steeds verder verkleind. De patiŽnt krijgt dus minder voedsel binnen en valt af.


De maag

De maag is het reservoir waar voedsel en drank na nuttiging in worden opgeslagen. In de maag begint het verteringsproces. De verschillende zones van de maag hebben ter identificatie verschillende namen gekregen. Het gedeelte waar de slokdarm aansluiting maakt met de maag wordt de cardia genoemd. De fundus is het bovenste, bolle gedeelte van de maag. De maag is verbonden met de dunne darm via de pylorus, een sluitspier. Tussen de pylorus en de fundus bevindt zich het corpus ofwel de 'body' van de maag.


De operatie

De maagbandoperatie wordt bij voorkeur laparoscopisch (door middel van een kijkoperatie) verricht. Dit betekent dat dit uitsluitend onder algehele narcose kan. Standaard wordt de kijkoperatie uitgevoerd via vijf openingen in de buik van 0,5 tot maximaal 2 cm. Om goed toegang tot de maag te krijgen wordt de lever met een speciaal hiervoor ontworpen instrument omhoog gehouden. Na het vrijleggen van het bovenste gedeelte van de maag (cardia) wordt de maagband achter de maag langs getrokken. Daarvoor wordt achter de cardia eigenlijk een tunnel in het weefsel gemaakt de maagband met een speciaal instrument achter de maag langs getrokken. De maagband wordt gesloten aan de voorkant, terwijl een klein gedeelte van de maag aan boven de maagband blijft. Op deze manier kan het kleine gedeelte van de maag wat zich boven de maagband bevindt maar weinig voedsel bevatten. Door de nauwe verbinding (die de maagband veroorzaakt) tussen het bovenste en onderste gedeelte van de maag duurt het lang voordat de rest van de maag gevuld wordt waardoor een vol gevoel langdurig aanwezig blijft. Om de band op zijn plaats te houden wordt de fundus over de maagband getrokken en boven de band vastgehecht met doorgaans drie hechtinkjes. De ballon van de maagband wordt via het slangetje aan het vulmembraan gezet. Het vulmembraan wordt meestel vlak onderhuids aangebracht. Over het algemeen duurt de operatie 1 tot 2 uur en meestal kan de patiŽnt de volgende dag het ziekenhuis weer verlaten.


Complicaties

De maagbandoperatie is een veilige ingreep en inmiddels voor een aantal chirurgen in Nederland een routinematige operatie. Zoals bij elke operatie kunnen er complicaties optreden. De maagband kan verplaatsen, lek raken, het gedeelte van de maag boven de maagband kan te ver uitzetten of de maagband kan op de maag insnijden en langzaam in de maag verdwijnen. In al deze gevallen is een nieuwe operatie nodig, waarbij de maagband verwijderd of herplaatst wordt. Complicaties kunnen ook verband houden met het eetpatroon van de patiŽnt, waardoor bijvoorbeeld obstructie (verstopping) van de slokdarm ontstaat. Daarnaast kunnen zich complicaties met het vulmembraan of het slangetje voordoen. Dit zijn relatief kleine problemen, die vaak poliklinisch kunnen worden verholpen.


Nabehandeling

Een van de grote voordelen van de maagbandbehandeling is dat de mate van maagvernauwing variabel is. De inhoud van de band wordt namelijk gevuld met een steriele vloeistof. De hoeveelheid vulling kan door de chirurg worden bepaald door in de loop van de tijd via de vulmembraan de band verder te vullen of leeg te laten lopen. Dit gebeurt met een heel dun naaldje dat via de huid in de vulmembraan wordt geprikt. Na de operatie komt de patiŽnt regelmatig terug voor controle en het laten opspuiten van de maagband. Meestal heeft de maagband na het eerste jaar een bevredigend volume gekregen en valt de patiŽnt naar wens af. Daarna vinden er op minder frequente basis consulten plaats. Gemiddeld kunt u de helft tot soms wel tweederde van uw overgewicht kwijt raken door middel van de maagbandoperatie. Onderzoek toont aan dat de effectiviteit van de operatie, dus de mate waarin de patiŽnt het gewenste gewichtsverlies bereikt, in grote mate afhangt van de kwaliteit van het na-traject en de mate waarin het behandelend team daar invloed op kan uitoefenen. Het is van groot belang dat u zelf een aktieve rol speelt in de poging om blijvend gewichtsverlies te realiseren. Ook met een maagband zult u voor de rest van uw leven een andere levenswijze en dus een ander eetpatroon aan moeten nemen.


Bron

Deze informatie is zorgvuldig samengesteld door Surgical Patient Information Services.
Advertentie;

Voor mťťr informatie over bariatrische chirurgie kijkt u op de site SAGB-maagband.nl.

laatste aanpassing van deze pagina: 24-4-2006
 
Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag.