zoeken
ZOEK
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
disclaimer & copyrights
ga een pagina terugvergroot de tekstverklein de tekstdruk deze pagina af
Categorie: Algemeen
Operatie in dagbehandeling

Klik op "Operatie in beeld" voor afbeeldingen met betrekking tot deze operatie

INLEIDING
Hier vindt u enige algemene informatie wanneer u een operatie in dagbehandeling moet ondergaan. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor iedereen weer anders kan zijn.
Met uw behandelend specialist/arts hebt u afgesproken, dat u naar het ziekenhuis komt voor een operatieve ingreep op de afdeling dagverpleging/daghospitaal/dagbehandeling. Deze afdeling is bedoeld voor patiŽnten die een behandeling moeten ondergaan waarbij verpleegkundige zorg en observatie voor enkele uren nodig zijn. Het is de bedoeling, als alles goed gaat, dat u in de loop van de dag weer naar huis gaat.

In een enkel geval kan de arts besluiten dat het beter is dat u in het ziekenhuis blijft. Dit hoeft niet te betekenen dat er iets mis is: de ene persoon reageert nu eenmaal anders op de ingreep dan de andere. U wordt dan opgenomen op een van de verpleegafdelingen van het ziekenhuis.
Een aantal zaken is anders geregeld dan op andere afdelingen in het ziekenhuis:
- Gemengde verpleging van vrouwen en mannen; geen klasse-kamers.
- U kunt geen bezoek ontvangen. Uw verblijf is van korte duur. Wij hopen dat u voor deze situatie begrip heeft.
- Het ziekenhuis zorgt afhankelijk van uw behandeling voor koffie, soep, lunch of warme maaltijd.
- Roken is niet toegestaan.

VOORBEREIDINGEN THUIS
"Nuchter zijn"
Als u "s ochtends behandeld wordt, mag u vanaf 00.00 uur niet meer eten, drinken (ook geen water) en roken. Als u "s middags behandeld wordt, mag u tussen 00.00 en 08.00 uur alleen een beschuit met beleg en een kopje thee gebruiken. Na 08.00 uur mag u niets meer eten, drinken (ook geen water) en roken. Dit is om te voorkomen dat u gaat braken tijdens of na de narcose.

Medicijnen
Medicijnen mogen alleen gebruikt worden na voorafgaand overleg met anesthesist of behandelend specialist. Dit geldt met name voor uw antistollingsmedicijnen.

Vervoer
Wilt u tevoren het vervoer naar huis regelen? De behandeling kan zodanig uw rijvaardigheid beÔnvloeden dat zelfstandig naar huis reizen per auto, fiets of openbaar vervoer absoluut onverantwoord is.

Ontharen
U kunt zelf al de plaats van behandeling ontharen.

VOORKOM INFECTIES
Om infecties te voorkomen moet uw huid zo schoon mogelijk zijn. Daarom kunt u zich het beste op de dag van de opname douchen. Verwijder nagellak en gebruik geen make-up. De kleur van de huid geeft de anesthesist tijdens de ingreep belangrijke informatie over uw lichamelijke toestand.

ALS U ZIEK OF VERHINDERD BENT

Als u de dagen voor de behandeling verkouden bent, hoest of koorts heeft of om andere redenen niet op de opnamedag kunt komen, belt u dan zo snel mogelijk de betreffende afdeling. In uw plaats kan dan iemand anders geholpen worden.

NAZORG
Wilt u ervoor zorgen dat u gedurende 24 uur na de behandeling gezelschap heeft van iemand die u kan helpen als dat nodig is.

WAT NEEMT U MEE ?
- Uw ponsplaatje.
- Medicijnen die u dagelijks inneemt, in de oorspronkelijke verpakking (het is voor de artsen en verpleegkundigen belangrijk te weten welke medicijnen u thuis gebruikt).
- Eventueel toiletartikelen.
- Een lenzendoosje als u contactlenzen draagt.
- Eventueel een tijdschrift of boek.
- Een wijde rok of broek bij een knie- of beenbehandeling; een wijde trui bij een behandeling aan de arm. U krijgt na de behandeling misschien een dik verband.
- Naam en telefoonnummer van een contactpersoon. Deze persoon dient bereikbaar te zijn gedurende de tijd dat u in het ziekenhuis bent.
- Pantoffels of slippers.
- Sieraden en andere kostbaarheden kunt u beter thuis laten.

DE DAG VAN OPNAME
Op de dagverpleging gekomen, meldt u zich bij de receptie. Een verpleegkundige komt u ophalen en legt u de gang van zaken uit. Zij zal een aantal voorbereidingen treffen zoals:
- Controleren van uw bloeddruk en pols.
- Het zo nodig ontharen van de plaats van behandeling.
- Het eventueel geven van medicijnen als voorbereiding op de narcose.

ANESTHESIE
Bij de operaties in dagverpleging worden zowel algehele als gedeeltelijke verdovingen toegepast. De anesthesist spreekt u kort voor de operatie. Deze vraagt - indien van toepassing - naar uw voorkeur van verdoving.

RECOVERY
Na de behandeling gaat u naar de recovery: een ruimte waar alle operatiepatiŽnten onder toezicht van verpleegkundigen bijkomen. Als de anesthesist toestemming geeft, gaat u terug naar de afdeling.

WAT KRIJGT U MEE NAAR HUIS?
- Instructies en adviezen voor een spoedig herstel.
- Een afspraak voor een controlebezoek aan de polikliniek.
- Eventueel een recept voor medicijnen.
- Eventueel een brief voor uw huisarts.
Bij acute problemen die zich in de eerste avond of nacht voordoen, kunt u bellen naar de Spoed Opname/Eerste Hulp afdeling (avond- of nachthoofd). Vanaf de volgende ochtend dient u uw huisarts te raadplegen. Ook kunt u een vervroegde afspraak maken op de polikliniek.

VRAGEN?
Hebt u nog vragen, bel dan gerust de betreffende afdeling.

BRON
Deze informatie werd samengesteld door de Commissie Voorlichting van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde.

laatste aanpassing van deze pagina: 12-8-2005
 
Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag.